Đại biểu Quốc hội bàn về các phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng
Đại biểu Quốc hội bàn về các phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng
Tags

Bình luận